Neden Su Arıtma Cihazı Almalıyım 27 Ağustos 2020

Vücudun suya olan ihtiyacı, besine duyduğu ihtiyaçtan çok daha fazladır. İnsan hiçbir gıda yemeden 8 haftaya kadar yaşabilir fakat su içmeden 1 haftadan daha fazla yaşayamaz. Yüzde 55 ile 75’i sudan oluşan vücudumuzdan günde, terleme, solunum benzeri aktivitelerle 2-3 litre su kaybederiz. Suyun yaşamsal önemi aşikare olduguna gore kaliteli su tüketmeliyiz.

Su arıtma cihazlarını tercih etmek için pek çok sebep var. Bunlardan en önemlileri temiz içme suyuna olan erişimin giderek zorlaşması ve içme suyu maliyetlerinin giderek artmasıdır. Dünyamızda içme suyu kapasitesi genel su hacminin %3’üne denk gelmektedir. Ortalama 7 milyar insanoğlunun bu kısıtlı ve kendini yenileme hızı tüketim hızına oranla oldukça yavaş olan bu kaynaklara bağımlı olması, insan metabolizmasının sudaki en küçük kalite değişimlerine dahi çok kırılgan olması sebebiyle uygun kalitede suya ulaşmak giderek zorlaşmakta ve maliyeti artmaktadır. Buna paralel olarak meydana getirilen araştırmalar kolay ve uygun maliyetli bir şekilde içme suyu elde edebilmek için gerekli olan teknolojiyi sağlamamızı ve her geçen gün daha da geliştirmemizi sağladı

« Ters Osmoz İçme Suyu Nasıl Elde Edilir
Su Arıtma Cihazlarının Çalışma Prensibi »